Ülevalt

Ülevalt

Installatsioon „Ülevalt“ räägib vastu võtmisest ja kasvada laskmisest, inimese ja looduse loomingust.

Maa annab pinnase, taevas laseb paista päikesel ja sadada vihmal. Inimene võib harida põldu, külvata, hoolt kanda ja kui on õnne, siis ka vilja lõigata. Põlluharimine on looming nagu maalimine või muusika kirjutamine. Olulisem kui miski muu, on selle juures kõrgemalt poolt antu vastu võtmine, külvatu kaitsmine ja kasvada laskmine. Inimese ja looduse õnnestunud koostoimimises saavad sinavad kõrgused kuldseteks viljaväljadeks – taevane avarus saab peegelduda maises ilus.

 

 

Pildistatud viljavõtu ajal viljaauto kastist, Pärnumaal.

Aeg
Kategooria
installatsioon